Tarih

İran ve Hint Kültürünün Kadim Birlikteliği

Orta Doğu veyahut Ön Asya olarak ifade edilen coğrafî bölge, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren farklı kavimlerin ve dinlerin merkezi olmuş ve dünya tarihi açısından...

Ortaçağ Avrupası’nda Köylü Olmak

Özet                 Bu çalışmanın amacı Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun çok büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin gündelik yaşamı hakkında genel bir çerçeve çizmektir. Orta Çağ Avrupası’nın tarih...

Osmanlı Askeri Sistemi’nin Doğuşu ve Gelişimi

Özet                                                                                                                                                                         Buçalışmanın amacı, kısa bir Osmanlı Askeri Tarihi perspektifi oluşturmaktır. Askeri tarih yazımı, tarih yazımının başladığı en erken çağlarda kendine yer bulmuştur. Devletlerin askeri...

Yedinci Yüzyıl İslam Toplumunun Fay Hatları

Özet Silm-(selm) kökünden türeyen ve teslim olmak, kurtuluşa ermek manasına gelen İslâm, Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla tüm insanlığa gönderdiği son dindir. İbrahimî dinlerden birisi...

Osmanlı’da Kahvehane Kültürü ve Yarattığı Toplumsal Etkiler

Özet Kahve, Etiyopya’dan çıkıp önce Sufîler aracılığıyla İslam dünyasına yayıldığı düşünülen, daha sonra da dünyanın her köşesine ulaşan bir içecek olmasının yanında aslında bundan çok...

Bir Siyasi Araç Olarak Medreseler

Medreseler, tarihsel süreç içerisinde muhtelif rollere bürünmüş çok katmanlı eğitim kurumlarıdır. İslami ilimlerin düzenlenip yayılmasına büyük bir etkiye sahip bu sistemli yapılar, gerek halk...

A Trial On Printing Press

How does a human being differentiate from an animal? This question can be answered in a number of ways. However, here the answer that...

Ottoman Ilmiyye Class

The Ottoman Empire had ruled, for better or worse, a vast collection of lands for about 600 years. While ruling an empire from Anatolia...

Sadaret Dönemi: Sadrazam Ali Paşa’nın Hayatı ve Şehadeti

Sadrazamlık veyahut sadaret makamı, Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Tarihi geçmişine baktığımızda Türk-İslam devletlerinde ve bilhassa Selçuklular’da bulunan, baş vezirlik makamının...

4 Spiritual Guards of The Bosphorus Their Tekkes and Tombs

Istanbul is one of the beautiful places in the world and for numerous poets, writers and musicians it is undoubtedly the most beautiful and...

İstiklâl Marşı’nın Oluşmasında Yatan Ruh

Mehmet Akif Ersoy;İstiklal Marşı’nı iki günde,hatta bazı kaynaklara göre de bir günde yazmış ve meclise teslim etmiştir. (Çantay 1966:63-64) Nasıl olur da Mehmet Akif...

Göbeklitepe Neyi Yıktı?

Göbeklitepe, 12.000 yıllık büyük tarihiyle günümüzde hala birçok gizemini koruyan kazılması gereken birçok katmanı olan ve kendimizi anlamamıza yardımcı olacak insanlık tarihi hakkında deliller...

Türk Sinema Tarihi

Ülkemizde ilk toplu film gösterimi 1896 - 1897 yılları arasında Sigmund Weinberg tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İlk toplu gösterim ise Lumière Kardeşler yapımı “Bir Trenin...