Araştırma AlanlarıOsmanlı Askeri...

Osmanlı Askeri Sistemi’nin Doğuşu ve Gelişimi

Özet                                                                                                                                                               

         Buçalışmanın amacı, kısa bir Osmanlı Askeri Tarihi perspektifi oluşturmaktır. Askeri tarih yazımı, tarih yazımının başladığı en erken çağlarda kendine yer bulmuştur. Devletlerin askeri teşkilatlanması; güçler dengesi, savaşlar, fetihler, uluslararası arenada kabul görme çabası, bağımsızlık hareketleri, sömürge politikaları, ekonomi ve kültürel ilişkileri doğrudan etkilemiş ve etkilenmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa bir süre içinde elde ettiği başarılar, cihan devleti olmasında önemli gücün düzenli bir askeri teşkilatlanmanın olduğu aşikârdır. Sistemli ve çağın ötesinde kurulan bu müesseseyi anlamak ve yorumlayabilmek için bu çalışma zemininde tartışmaya açık hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeniçeri Ocağı, Yaya ve Müsellemler, Akıncılar, Askeri Tarih, Tımarlı Sipahiler  

Abstract

The aim of this study is to create a brief perspective of Ottoman Military History. Military historiography found its place in the earliest times when historiography began. Military organization, balance of power, wars, conquests, efforts to be accepted in the international arena – valid for all ages – have directly affected and been affected by independence movements, colonial policies, economic and cultural relations. The successes of the Ottoman Empire in a short time and it is obvious that the important power in becoming a world state is a regular military organization. In order tofully grasp this systematic and well designed institution, which is ahead of its time,  it is going be scrutinized and subjeckt of this essay.

Keywords: Janissary Corps, Yaya and Müsellemler, Raiders, Military History, Fief Holders

Zehra AKARSU
Zehra AKARSU
İlk ve Ortaokulu Muş Mehmet Akif Ersoy Okulu'nda okudum. Liseyi ise İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 2016 yılında dereceyle mezun oldum. Muş Alparslan Üniversitesi Tarih bölümünden 2021'de birincilikle mezun oldum. Aynı yıl birincilikle yüksek lisans eğitimime başladım. Yakın Çağ alanı üzerine çalışmalarımı sürdürmekteyim. Aynı zamanda Orta ve Yeni Çağ alanlarına da ilgi duymaktayım. Orta düzeyde İngilizce ve giriş düzeyde Farsça ve Arapça bilmekteyim.

İlgili Yazılar

YORUM ALANI

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz