Açık Pencere, bilgi peşinde olan ve bilgiyi sorun çözme aracı olarak kullanıma sunmayı hedefleyen bir gençlik düşünce ve araştırma kuruluşudur. Bilgiyi, enformasyon özelinden sıyırıp topluma yeni bir pencere açma gayreti içerisinde olan ve hedefe öncülük etmek için yeterli düzeyde bilgiye ulaşmak isteyenlerden müteşekkil olan Açık Pencere; bilgi temelli, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görerek, sunmakta olduğu ufuk ve pencereyle ortak aklın tesis edilmesine öncülük edecektir.

Açık Pencere, bilgi seviyesinin ötesinde içinde bulunduğu çağın psikolojisi ve iklimini anlamlandırmaya çalışarak, bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem vererek, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle toplumsal ortak “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak değerlendiren Açık Pencere, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına bilgisel ve fikri bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık Pencere, kültürel dinamiklerle hareketle kuşatıcı medeniyet anlayışıyla ilmi, fikri ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir. Düşünen, üreten ve hayata geçiren her gence penceresi daima açıktır.