Ana Sayfa Eleştirel Okuma Atölyesi

Eleştirel Okuma Atölyesi

Eleştirel düşünce eğitimi, var olanı eleştirip öylece bırakmayı değil; bireye güçlü akıl yürütmenin sonucunda çözüm ve alternatif üretebilmeyi, farklı perspektifler kazandırmayı hedefler.

Proje Adı: Eleştirel Okuma Atölyesi

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) olmak üzere dört ayrı Lisans programından mezun oldu. Yakın Çağ Siyasi Tarih Yüksek Lisans (Tez Konusu: “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Yetişen Subayların Fikri Yapılarının Temelleri”) ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans (Tez Konusu: “İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımında Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Yaklaşımı”) programlarını tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programından (Tez Konusu: “Bir siyasal Rejim ve Demokrasi Uygulaması Olarak: Vesayetçi Demokrasi”) mezun oldu. Çeşitli dönemlerde Milli Savunma Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası Politik Ekonomi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin Lisans ve Yüksek Lisans dersleri verdi. Bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileri ve akademik dergilerde yer alan çeşitli makaleleri dışında yayınlanmış kitapları arasında: “Vesayetçi Demokrasi”, “Adalet ve Devlete İtaat” adlı eserleri bulunmaktadır.

Proje Süresi: 14 hafta

Projenin Amacı: Türkiye’de bulunan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitaben uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler teorileri, kamu yönetimi ilkeleri, sosyoloji kavramları, işletme terimleri, tarihi olgular gibi bilimsel yayınların ders kullanımından ayrı olarak farklı alanlardan öğrencilerin farklı bilimsel kitapları yeniden Ne? Nerede? Nasıl? Ne için? Neden? ve Hangi bağlamda? sorularıyla okunma sürecini geliştirerek metnin inşa sürecini anlamlandırıp yeni akademik metin yazımında öğrencilere yeni vizyonlar kazandırmak.

Projenin Hedefi: Öğrencilerin bilimsel araştırmanın temeli olan diyalektik süreci bilimsel kitaplar üzerinden inşa sürecini kolayca anlamasını sağlayıp, yeni akademik eser üretme, doğru bilimsel soruları sorarak araştırma yapmalarını kolaylaştırma ve sosyal bilimlerin birbirleriyle bağlamsal ve teorik olarak aralarında bağlantı kurulmasıyla farklı vizyonlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2021

Ücretsiz katılım ve sınırlı kontenjan ile planlanan atölyemiz çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Atölye kapsamında katılımcılara ücretsiz kitaplar temin edilecektir. Gerçekleştirilecek sınav neticesinde ilk üç’e kitap hediye çekleri verilecektir. Farklı pencereler, farklı fikirler ile Eleştirel Okuma Atölyesi sizleri bekliyor!

2021 Yılı Güz Dönemi Başvuruları Sona Ermiştir