İbn Haldun’un ve Emile Durkheim’ın Toplum Açıklamalarının Karşılaştırılması

"Bu çalışmanın amacı, İbn Haldun’un Bedevi-Hadari toplum ayrımı ile Emile Durkheim’ın Organik ve Mekanik toplum tanımı başta olmak üzere iki düşünürün toplum üzerine ifadelerinin yan yana getirilmesi, bu yolla karşılaştırılmalarına katkı sağlamaktır."

Kaşıntı Hissi Ve Moleküler Biyolojisi

"Kaşıntı, günlük hayatta her birimizin en az bir kere tecrübe ettiği, hoş olmayan, yaşam kalitesine olumsuz etki eden bir histir. Pek çok hastalıkta belirti olarak görebileceğimiz kaşıntı, deride küçük kızarıklıklar ve bazen kabarcıklar ile kendini gösterir."

Osmanlı Askeri Sistemi’nin Doğuşu ve Gelişimi

Özet Bu çalışmanın amacı, kısa bir Osmanlı Askeri Tarihi perspektifi oluşturmaktır. Askeri tarih yazımı, tarih yazımının başladığı en erken çağlarda kendine yer bulmuştur. Devletlerin askeri...

Yedinci Yüzyıl İslam Toplumunun Fay Hatları

Özet Silm-(selm) kökünden türeyen ve teslim olmak, kurtuluşa ermek manasına gelen İslâm,  Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla tüm insanlığa gönderdiği son dindir. İbrahimî dinlerden birisi...

İbn Haldun’un ve Emile Durkheim’ın Toplum Açıklamalarının Karşılaştırılması

Öz: Bu çalışmanın amacı, İbn Haldun’un Bedevi-Hadari toplum ayrımı ile Emile Durkheim’ın Organik ve Mekanik toplum tanımı başta olmak üzere iki düşünürün toplum üzerine...

Osmanlı’da Kahvehane Kültürü ve Yarattığı Toplumsal Etkiler

Özet Kahve, Etiyopya’dan çıkıp önce Sufîler aracılığıyla İslam dünyasına yayıldığı düşünülen, daha sonra da dünyanın her köşesine ulaşan bir içecek olmasının yanında, aslında bundan çok...

Modern Mimarlıkta 5 İlke Ve Villa Savoye

Özet 19 yy. Endüstri devrimi sonrası değişen yaşam biçimleri ve yeni kent ihtiyaçlarına cevap olarak yeni dünyanın yeni mimarlığı felsefesiyle modern mimarlık akımı doğmuştur. Mimarlar...

Bir Siyasi Araç Olarak Medreseler

Medreseler, tarihsel süreç içerisinde muhtelif rollere bürünmüş çok katmanlı eğitim kurumlarıdır. İslami ilimlerin düzenlenip yayılmasına büyük bir etkiye sahip bu sistemli yapılar, gerek halk...

Fitokimyasallar Hakkında Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi ve Tüketim Sıklığının Araştırılması

Fitokimyasallar Hakkında Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi ve Fitokimyasal İçeren Besinlerin Tüketim Sıklığının Araştırılması Özet Fitokimyasallar; bitkilerde doğal olarak bulunan, bitkilerin renk, koku ve savunma gibi özelliklerini sağlayan...

Kaşıntı Hissi Ve Moleküler Biyolojisi

Özet Kaşıntı, günlük hayatta her birimizin en az bir kere tecrübe ettiği, hoş olmayan, yaşam kalitesine olumsuz etki eden bir histir. Pek çok hastalıkta belirti...

Türkiye’de Tıbbi Bitki Satışının Halk Sağlığı Açısından Güvenirliği

Özet İnsanlık tarihi boyunca sağlık açısından önemli yer tutan tıbbi bitkiler; şifa verici, iyileştirici ve hastalık önleyici özellikleri nedeniyle önem arz etmektedir ve günümüzde de...

Üçüncü Nesil Biyoyakıt Mikroalglerden Transesterifikasyon Yöntemi İle Biyodizel Eldesi

ÖZET  Enerji, her zaman insanlık tarihinin en önemli konularından biri olmuştur. Enerjiye olan talep, Dünya nüfusunun da hızla artmasıyla paralel bir şekilde artış göstermektedir. Günümüzde...

Makro Ve Mikro Besin Ögelerinin Şizofreni Üzerine Etkileri

Özet Beslenme, sağlığı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Beslenmenin fiziksel sağlığa etkisinin yanı sıra ruh sağlığı ile ilişkisi bilinmektedir. Besinler ruhsal sağlığı etkileyebildiği gibi ruhsal sağlık da...

Genetik Kodlama: CRISPR Teknolojisi

2012 yılında mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ve biyokimyacı Jennifer Doudna adındaki iki bilim kadının keşfettikleri ve kendilerine 2020 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıran CRISPR/Cas9, moleküler biyoloji...

AkademikPusula

Toplum nazarında enformasyonun etkisiyle yanlış anlamlarla kullanılan terimlerin doğru şekilleriyle gençlerin dağarcığında yer almasını sağlamak, akademik kelimelerin doğru anlamlarının öğrenilmesini kolaylaştırarak akademik metinlerin eleştirel şekilde okunması üzerinden yeni bakış açıları kazandırarak çok boyutlu düşünmenin geliştirilmesini hedefleyen “Akademik Pusula” sizlerle!