ProjelerEtkinliklerGüneysu Bilim...

Güneysu Bilim Köyü

Projenin Adı: Güneysu Bilim Köyü

Proje Tarihleri: 25 Temmuz – 7 Ağustos 2022

Proje Yürütücüsü: Açık Pencere Gençlik Düşünce ve Araştırma Kuruluşu

Son Başvuru Tarihi: 13 Temmuz 2022

Projenin Amacı:

Projenin temel gerekçesi; genel itibarla doğa ve insana dair konuları işleyen bilim dallarında öğrenim gören bireylerin, esasen pratik anlamda tabiata ve insana karşı uzak bir mesafeden yaklaştığı varsayımıdır. Geçmiş yıllardan bugüne kadar bahsi geçen disiplinlere yapılan en büyük eleştiri de zikredilen mesafedir. Bu bağlamda yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan bilgilere göre; problem olarak adlandırılan bu olgunun çözülmesi için bireylerin doğa ve insana yakınlaşabileceği fiziki çevre yaratılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Alt yapı itibarıyla gerekli imkanlara sahip olan Rize şehrinin Güneysu ilçesi bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Bu çerçevede proje planlanmış ve Ağustos 2021 yılında hayata geçirilerek tatbik edilmiştir. Değişen ve gelişen dünya ekosistemi içerisinde bilimsel eğitimi destekleme gayesi çerçevesinden hareketle oluşturacağımız “Bilim Köyü”, aslı itibariyle hayatı “anlamlandırma” gerekçesiyle okullarda öğretilen soyutlaştırılmış bilimi, somutlaştırmak maksadıyla oluşturulmuştur.

a) Türkiye’de bulunan ve doğa bilimleri alanlarında eğitim gören lisans öğrencilerinin, bilimsel eğitim amaçlı; Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık bölümleri kapsayan çalıştaylar, dersler, seminerler ve deneyler düzenleyerek “Geçmiş ile Geleceğe” bir köprü vazifesi görecek ve nitelikli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak,

b) Gençlerin analitik düşüncesine öncülük edecek olan pozitif bilimlerin gerçek hayat ile entegrasyonunu sağlamak.

c) Bireylerin eğitim hayatları boyunca çeşitli disiplinlerden aldıkları dersleri doğa şartlarında uygulayabilmeleri adına eğitimler ve fırsatlar vermek.

d) Bireylerin çalışma yaptıkları veya öğrenim gördükleri alanlarda sunum yaparak, bu faaliyet bağlamında tecrübe kazanmalarını sağlamak.

e) Bireyler tarafından yapılan çalışmalarla disiplinler arası ortamın oluşmasına imkân sağlamak ve karşılıklı olarak bilgi akışının sağlanması.

f) Bireylerin öğrenim süreçleri boyunca gördükleri ve zaman içerisinde yeterliliklerini kaybettikleri temel bilgilerin analizini yapmak, elde edilen sonuçlar neticesinde bireylerin eksiklerini kapatmak.

e) Faaliyetin gerçekleştirildiği alanın işlevsellik kazanmasını sağlamak.

f) Proje kapsamında veriler oluşturmak, ileriki dönemde elde edilen veriler neticesinde kapsamlı yeni projeler oluşturmak.

• Müfredata sığmayan bilimsel içerikli konuları işlemek, bazı konuların ayrıntılarına girebilmek, derinine inmek,

• Öğrencilerin Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki değerli akademisyenlerden ders almalarına olanak sağlamak,

• Gençlerin birbirleriyle tanışmalarına, araştırma gruplarının oluşmasına, iş birliğine olanak tanımak için,

• Taşra-büyük şehir ve Doğu-Batı ayrımını en aza indirgemek,

• Gençlerin önemli akademisyenlerle bir arada yaşamalarını, onların yaşam ve varoluş biçimini, hayata bakışını görebilmeleri ve gereken sonuçları çıkarabilmeleri,

• Bilenin bilmeyene anlatabilmesi, anlatırken daha iyi öğrenebilmesi,

• Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmek, geleceğin meslektaşları arasında dostlukların kurulması,

Amaçları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Projenin Uygulanacağı Yer:

Bilimsel perspektifle hareketle pozitif bilimlerin gerçek hayatla entegrasyon sürecini hem teorik hemde pratik olarak tatbikini, Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecektir. Yeşilin her tonunun hâkim olduğu Doğu Karadeniz’in güzide bir ilçesinde doğa ile iç içe kurulacak olan sınıflar ile pozitif bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin uygulanacağı yer rastgele bir seçim değildir. Proje katılımcılarının ve eğitimci kadronun ulaşım kolaylığı ile oluşturulmaya çalışılan ekosistemin bir köy mantalitesinden hareketle dizayn edilmesi görüşüne binaen bu alan seçilmiştir. Eğitimler açık ve kapalı ortamda iki şekilde sunulacaktır. Açık Havada Eğitim (AHE) out-door (dışarıda / açık alanda) ya da out-of-doors (açık havada) terimlerini kullanmıştır (Quay ve Seaman) Donaldson ve Donaldson (1958) tarafından öne sürülen önemli tanımlardan biri şu şekildedir: “Açık hava eğitimi dışarıda, dışarı hakkında ve dışarıya yönelik eğitimdir”. Bu tanımlamadan yola çıkarak özellikle Astronomi eğitimleri, organik tarım uygulamaları, sürdürülebilir çevresel faktörlerin farkındalığı ile gıda zehirlenmeleri (bal vs.) pratik yöntemlerle tespiti gibi eğitimler doğa ile birebir olarak gerçekleştirilecektir.

Beklenen Sonuçlar: 

Yeni dünya ekosistemine ayak uyduran, nitelikli, düşünen ve üreten bir gençlik inşasına pozitif yönden katkı ile Türkiye’de bilimsel anlayışa yeni bir soluk olabilmek en önemli hedefler arasındadır. Bilim Köyü projesiyle, erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ve çözüm odaklı bireylere ortak çalışma alanı sunulacaktır. Yaşam Bilimleri alanında var olan veya olabilecek sorunların bilimsel cevabının arandığı; Sağlık, Mühendislik, Kimya, Fizik, Biyoloji gibi Doğal Bilim alanlarında yapılan ortak çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilgi havuzundan faydalanarak vizyon sahibi bir kadronun oluşmasına ön ayaklık etme gayreti içerisindeyiz. Sonuçlar etkinlik başında ön test sonunda ise son test yapılarak ölçülerek Z raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor ise eğitimde karar alıcı mecralara bir politika önerisi olarak sunulacaktır.

Kimler ve Hangi Alanlardaki Öğrenciler Başvurabilir?

Güneysu Bilim Köyü Projesi, yalnızca Yaşam Bilimleri alanlarından öğrencileri projeye dahil etmektedir: Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık gibi Yaşam Bilimleri çerçevesinde olan bölümlerde eğitim gören, lisans öğrenimine devam eden ve 18-25 yaş aralığında olan her genç başvuru yapabilir. Ayrıca lisans eğitimini son bir yıl içerisinde tamamlamış ve herhangi bir yerde öğrenci olmayan kişiler de başvurulabilir. Güneysu Bilim Köyü Projesi katılımcılarının araştırmaya ve öğrenmeye yönelik derin bir ilgi ve yüksek bir motivasyonu olması gerekmektedir.

Katılım Koşulları:

  • Yaşam Bilimleri ( Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık vb.) alanlarında eğtim gören lisans öğrencisi olan yahut son bir yıl içerisinde tamamlamış ve herhangi bir yerde öğrenci olmayan kişiler.
  • Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
  • Bilimsel çalışmalara karşı yüksek motivasyonlu ve meraklı olmak.

Proje Ücretli midir?

Güneysu Bilim Köyü Projesi’nde, Rize iline ulaşım hariç katılımcıların tüm iaşe giderleri tarafımızca karşılanacaktır.

Güneysu Bilim Köyü Eğitim ve Eğitimci Başlıkları

Bilim Köyü Metaforu Dr. Enis DOKO
Scientific Research Methods Doç. Dr. Tolga MERCANTEPE
Verilerin; Analizi, İşlenmesi Ve Görselleştirilmesi Emre YAZICI
Düşünmenin İnşası: Bilimin Tarihi Dr. Galip ÇAĞ
CRISPR Ve Laboratuvarda Robotik Teknolojiler Dr. Cihan TAŞTAN
Kentsel Tasarım Eğitimi Dr. Arife Eymen KARABULUT
Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Alanında Güncel Konular Prof. Dr. Ali BİLGİLİ
Sürdürülebilirlik Ve İklim Değişikliği *
Radyasyon Ve Küresel Isınmada Nükleer Enerjinin Rolü Doç. Dr. Serdar DİZMAN
Fonksiyonel Gıda Üretimi Ve Gıda Biyoteknolojisi Can KAYACILAR
Zararlı Yazılımlar Ve Küresel Tehditler Savunma Yöntemleri Burcu YARAR
Yapay Zekanın Geleceği Ve Makine Öğrenmesi Ömer CENGİZ
Zeka Oyunları Stratejisi Ferhat ÇALAPKULU
Klinik Simülasyon Merkezi *
Haberleşme Uydularının Çalışma Prensipleri Aydın ZAİM
Not: Açık Pencere, Güneysu Bilim Köyü Projesi’nin eğitim programında; konuların, eğitimcilerin ve içeriklerin değiştirilme hakkını saklı tutar.

 

Proje Uygulama ve Konaklama Yeri:

© 2022 | GÜNEYSU BİLİM KÖYÜ PROJESİ
© 2022 | GÜNEYSU BİLİM KÖYÜ PROJESİ

2022 Güneysu Bilim Köyü Başvuruları Kapanmıştır

İlginiz için teşekkür eder, yepyeni projelerimizden haberdar olabilmeniz için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi dileriz.

Instagram     Facebook     Twitter     Linkedin     YouTube

 

SPONSORLAR
KARALİ Çay

 

MEDYA KURULUŞLARI

 

BİLİM KÖYÜ PROJESİ | © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR

İlgili Yazılar