Araştırma Alanları

Açık Pencere, bilimsel araştırma odaklıdır. Antropoloji, Felsefe, Medya ve İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, İşletme ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini kapsayan beşeri bilimleri disiplinler arası bir anlayışla öğretmeyi ve araştırmayı hedeflemektedir. Açık Pencerenin temel misyonu toplumsal, kültürel ve tarihî dinamikleri anlamak, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma ve projeleri hayata geçirmek ve ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler çalışmalarına yön ve vizyon vermektir.

Açık Pencere, disiplinler arası yaklaşımı destekleyen yapısıyla bu konuda öncü olmak iddiasındadır.

Açık Pencere olarak amacımız erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ve çözüm odaklı bireylerle ortak çalışma alanı sunmaktır. Yaşam Bilimleri alanında var olan veya olabilecek sorunların bilimsel cevabının arandığı; Sağlık, Mühendislik, Kimya, Fizik , Biyoloji gibi Doğal Bilim alanlarında yapılan ortak çalışmalarla  ulusal ve uluslararası bilgi havuzuna katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Elde edilen temel bilgilerin ülkemizin ve dünyanın yararına olacak şekilde bilimsel altyapıyla paylaşımı nihai amacımızdır.