Hasan Hüseyin MAK

Araştırmacı | Tarih

5 YAZI
İlkokul ve ortaokul öğrenimini İzmir'de tamamladı. Lise eğitimine İzmir Namık Kemal Anadolu Lisesi'nde başlayıp, Denizli Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yazıları

Akademik Pusula: Flori Nedir?

Bu hafta ele alacağımız kavram “Flori”. Flori, İtalyanca florin kelimesinden gelmekte olan ve ilk defa Floransa’da basılan bir altın paradır. İlk başta gümüş olarak...

İran ve Hint Kültürünün Kadim Birlikteliği

Orta Doğu veyahut Ön Asya olarak ifade edilen coğrafî bölge, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren farklı kavimlerin ve dinlerin merkezi olmuş ve dünya tarihi açısından...

Akademik Pusula: Devşirme Nedir?

Devşirme, Osmanlı Devleti’nde çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla Hristiyan tebaadan 8-20 yaş aralığındaki çocukların belirli kaideler çerçevesinde seçilmesidir. I. Murad döneminde pençik ismi ile gayrimüslim...

Sadaret Dönemi: Sadrazam Ali Paşa’nın Hayatı ve Şehadeti

Sadrazamlık veyahut sadaret makamı, Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Tarihi geçmişine baktığımızda Türk-İslam devletlerinde ve bilhassa Selçuklular’da bulunan, baş vezirlik makamının...