Akademik Pusula

Akademik Pusula: Mevleviyet Nedir?

Bugünkü kavramımız, mevleviyet. Mevleviyet, Osmanlı devletinde ikiye ayrılmış olan kadılık kurumunun yüksek ayağını ifade eder. Bazı muhit ve şehirlerin Osmanlı yönetimi nezdinde ayrı bir...

Akademik Pusula: Cebelü Nedir?

Bu hafta ele alacağımız kavramımız Cebelü. Moğol dilinde silah ve zırh anlamlarına gelen cebe kelimesinden türeyen Cebelü, kısaca Osmanlı Devleti içerisinde tımar sahiplerini sefere...

Akademik Pusula: Mülazemet Nedir?

Bugünkü kavramımız mülazemet. Osmanlı İlmiye Sistemi'nde medrese mezunu olan gençlerin veya görev süresi biten kadın yahut müderrislerin bir sonraki görev zamanına kadar bekledikleri ve...

Akademik Pusula: Güvenli Bölge Nedir?

Güvende olmak, insanların var olduğu zamandan beri en önemli arayışlarından biri. Bu hafta güvenli bölgeye kavramını konuşacağız. Mülteci durumuna düşen insanların kendi ülkeleri içerisinde...

Akademik Pusula: Flori Nedir?

Bu hafta ele alacağımız kavram “Flori”. Flori, İtalyanca florin kelimesinden gelmekte olan ve ilk defa Floransa’da basılan bir altın paradır. İlk başta gümüş olarak...

Akademik Pusula: Önleyici Diplomasi Nedir?

Diplomasinin temelinde devletler arası ilişkilerin barış içerisinde sürdürülmesi yer alır. Ancak uluslararası sistemin yapısı ve devletlerin çıkarları nedeniyle her zaman barışçıl ilişkiler sürdürmek mümkün...

Akademik Pusula: İnsan Genom Projesi Nedir?

Bu hafta insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olan İnsan Genom Projesi’nden bahsedeceğiz. İnsan vücudundaki kalıtsal bilginin tamamına ‘’genom’’ adı verilmektedir.1990 ile 2003 yılları...

Akademik Pusula: Anakronizm Nedir?

Akademik Pusula’da bu hafta anakronizm kavramını ele alacağız. Anakronizm basitçe tarih yanılgısı şeklinde açıklanabilecek, Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olan bir terimdir. Anakronizm kişi, nesne veya...

Akademik Pusula: Tutumlar Nedir?

Bugün tutumlardan bahsedeceğiz. Tutumlar bireysel olarak ele alınıp ölçülürler. Ancak çok sayıda bireyin tutumu ölçüldüğünde bir grup tutumundan söz edilebilir. Tutumlarla ilgili olarak çeşitli...

Akademik Pusula: Kazasker Nedir?

Bugünkü kavramımız Kazaskerlik. Kazaskerlik kuruluşu ikinci halife Hazreti Ömer zamanına dayanan asli görevi adından da anlaşılacağı üzere askeri ve yüksek seviyeli davalara bakmak olan,...

Akademik Pusula: İnsani Müdahale Nedir?

Kuvvet kullanma? Askeri müdahale? Uluslararası ilişkilere ilişkin bir metin okuduğunuzda karşılaşacağınız olası kavramlardan bazıları. Bilindiği üzere uluslararası alandan meşru bir sebep olmadığı sürece kuvvet...

Akademik Pusula: Luminol Nedir?

Adli bilimciler tarafından 1942’de, kan gibi oksitleyici bir maddeye temas ettiğinde lüminesansa yani ışıldamaya neden olan luminol maddesi keşfedildi. Bu madde sayesinde olay yeri...

Akademik Pusula: Devşirme Nedir?

Devşirme, Osmanlı Devleti’nde çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla Hristiyan tebaadan 8-20 yaş aralığındaki çocukların belirli kaideler çerçevesinde seçilmesidir. I. Murad döneminde pençik ismi ile gayrimüslim...

Akademik Pusula: Devletler Arası Tanıma Nedir?

Akademik Pusula’dan herkese merhaba! Uluslararası Hukukun önemli isimlerinden biri olan Hans Kelsen göre devletler arası tanıma “biri siyasi, diğeri de hukuki olmak üzere iki...

Akademik Pusula: Kök Hücre Nedir?

Bu hafta sağlık alanında en ümit vadeden tedavi yöntemlerinden biri olan kök hücreden bahsedeceğiz. Sürekli olarak bölünebilen ve çeşitli hücre veya doku türlerine dönüşme...

Akademik Pusula: Vakanivüs Nedir?

Akademik Pusula'nın bu bölümünde vakanüvis kelimesini ele alacağız. Arapça "vaka" yani olay ile Farsça "nüvis" yani yazıcı kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan vakanüvis kelimesi...

Akademik Pusula: Sosyal Hızlandırma Nedir?

İlk olarak Norman Triplett tarafından ortaya atılan kavram Allport tarafından sosyal hızlandırma olarak literatüre geçmiştir. Norman Triplett 1898 senesinde bisiklet yarışçılarıyla yaptığı bir çalışmada...

Mülteci Nedir?

25 Haziran 2021’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin Türkiye’deki mülteciler için ek 3 milyar euro fon ayıracağını açıkladı. Ulusal basında sıkça...

Soykırım Nedir?

28 Mayısta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, her iki ülkeden hükümet delegasyonlarının yaklaşık 6 yıllık müzakerelerinin ardından 1904-1908 yıllarında Korgeneral Lothar...

Akademik Pusula

Toplum nazarında enformasyonun etkisiyle yanlış anlamlarla kullanılan terimlerin doğru şekilleriyle gençlerin dağarcığında yer almasını sağlamak, akademik kelimelerin doğru anlamlarının öğrenilmesini kolaylaştırarak akademik metinlerin eleştirel...