Abdullah MANTICI

Araştırmacı | Tarih

2 YAZI
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 2020 yılında Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Sözel sıralamada 728'inci olarak, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı ve halen lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yazıları

Ottoman Ilmiyye Class

The Ottoman Empire had ruled, for better or worse, a vast collection of lands for about 600 years. While ruling an empire from Anatolia...