Abdullah MANTICI

Tarih Alan Direktör V.

5 YAZI
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 2020 yılında Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Sözel sıralamada 728'inci olarak, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı ve halen lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yazıları

Akademik Pusula: Mülazemet Nedir?

Bugünkü kavramımız mülazemet. Osmanlı İlmiye Sistemi'nde medrese mezunu olan gençlerin veya görev süresi biten kadın yahut müderrislerin bir sonraki görev zamanına kadar bekledikleri ve...

Akademik Pusula: Kazasker Nedir?

Bugünkü kavramımız Kazaskerlik. Kazaskerlik kuruluşu ikinci halife Hazreti Ömer zamanına dayanan asli görevi adından da anlaşılacağı üzere askeri ve yüksek seviyeli davalara bakmak olan,...

A Trial On Printing Press

How does a human being differentiate from an animal? This question can be answered in a number of ways. However, here the answer that...

Ottoman Ilmiyye Class

The Ottoman Empire had ruled, for better or worse, a vast collection of lands for about 600 years. While ruling an empire from Anatolia...