Ana Sayfa Tarih

Tarih

Akademik Pusula: Mevleviyet Nedir?

Bugünkü kavramımız, mevleviyet. Mevleviyet, Osmanlı devletinde ikiye ayrılmış olan kadılık kurumunun yüksek ayağını ifade eder. Bazı muhit ve şehirlerin Osmanlı yönetimi nezdinde ayrı bir...

Akademik Pusula: Cebelü Nedir?

Bu hafta ele alacağımız kavramımız Cebelü. Moğol dilinde silah ve zırh anlamlarına gelen cebe kelimesinden türeyen Cebelü, kısaca Osmanlı Devleti içerisinde tımar sahiplerini sefere...

Akademik Pusula: Mülazemet Nedir?

Bugünkü kavramımız mülazemet. Osmanlı İlmiye Sistemi'nde medrese mezunu olan gençlerin veya görev süresi biten kadın yahut müderrislerin bir sonraki görev zamanına kadar bekledikleri ve...

Akademik Pusula: Flori Nedir?

Bu hafta ele alacağımız kavram “Flori”. Flori, İtalyanca florin kelimesinden gelmekte olan ve ilk defa Floransa’da basılan bir altın paradır. İlk başta gümüş olarak...

Akademik Pusula: Anakronizm Nedir?

Akademik Pusula’da bu hafta anakronizm kavramını ele alacağız. Anakronizm basitçe tarih yanılgısı şeklinde açıklanabilecek, Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olan bir terimdir. Anakronizm kişi, nesne veya...

Akademik Pusula: Kazasker Nedir?

Bugünkü kavramımız Kazaskerlik. Kazaskerlik kuruluşu ikinci halife Hazreti Ömer zamanına dayanan asli görevi adından da anlaşılacağı üzere askeri ve yüksek seviyeli davalara bakmak olan,...

Akademik Pusula: Devşirme Nedir?

Devşirme, Osmanlı Devleti’nde çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla Hristiyan tebaadan 8-20 yaş aralığındaki çocukların belirli kaideler çerçevesinde seçilmesidir. I. Murad döneminde pençik ismi ile gayrimüslim...

Akademik Pusula: Vakanivüs Nedir?

Akademik Pusula'nın bu bölümünde vakanüvis kelimesini ele alacağız. Arapça "vaka" yani olay ile Farsça "nüvis" yani yazıcı kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan vakanüvis kelimesi...