Ümmühan PEHLİVAN

2 YAZI
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 2021 yılında mezun oldum. 2019 yılında Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay "Stajyer Psikolog" olarak görev yaptım. Mezuniyetimin ardından bir ay Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de gönüllü "Stajyer Psikolog" olarak görev yaptım. 2015 yılında "Selfie Çeken Öğrencilerin Narsistik Düzeyleri ve Psikolojik Belirtileri" başlıklı proje ile Tübitak 46. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması Psikoloji Dalı Bölge Birinciliği elde ettim.

Yazıları

Broca ve Wernicke Afazileri

İnsanoğlunun hayatını devam ettirmesi için gerekli olan en önemli becerilerden birisi kuşkusuz iletişimdir. İletişim; içerisinde mimikler, beden dili, işaret dili ve dili barındırır.Dil ise...