Ana Sayfa Bilim Köyü

Bilim Köyü

Projenin Adı: Güneysu Bilim Köyü

Projenin Süresi: ***

Proje Tarihleri: Yaz dönemi

Projenin Uygulanacağı Yer/Yerler: Bilimsel perspektifle hareketle pozitif bilimlerin gerçek hayatla entegrasyon sürecinde sunulacak özel ortamlı 12 kişiliklik sınıflarda yalnızca teori eğitimleri değil, verilen teori eğitimlerin deneysel sürecini de işleteceğiz. Rize’nin Güneysu ilçesinde gerçekleşecek eğitimler, birçok farklı mekanlarda işlenecek. Yeşilin her tonunun hakim olduğu Doğu Karadeniz’in güzide bir ilçesinde doğa ile iç içe kurulacak olan sınıflar ile pozitif bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Yöresel mimari ile modern bir şekilde inşa edilen ana tesiste birçok imkan tek bir merkezde gençlerin inisiyatifine sunulacaktır.

Proje Paydaşları: 

Projenin Gerekçelendirilmesi: Projenin temel gerekçesi; genel itibarla doğa ve insana dair konuları işleyen bilim dallarında öğrenim gören bireylerin, esasen pratik anlamda tabiata ve insana karşı uzak bir mesafeden yaklaştığı varsayımıdır. Geçmiş yıllardan bu güne kadar bahsi geçen disiplinlere yapılan en büyük eleştiri de zikredilen mesafedir. Bu bağlamda yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan bilgilere göre; problem olarak adlandırılan bu olgunun çözülmesi için bireylerin doğa ve insana yakınlaşabileceği fiziki çevre yaratılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Alt yapı itibarıyla gerekli imkanlara sahip olan Rize şehrinin Güneysu ilçesi bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Bu çerçevede proje planlanmış ve hayata geçirilerek tatbik edilmiştir. Değişen ve gelişen dünya ekosistemi içerisinde bilimsel eğitimi destekleme gayesi çerçevesinden hareketle oluşturacağımız “Bilim Köyü”, aslı itibariyle hayatı “anlamlandırma” gerekçesiyle okullarda öğretilen soyutlaştırılmış bilimi, somutlaştırmak maksadıyla oluşturulmuştur.

Hedef Grup ve Özellikleri: Türkiye’de bulunan; Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık gibi yaşam bilimleri çerçevesinde olan bölümlerde eğitim gören, lisans öğrenimine devam eden ve 18-25 yaş aralığında olan her genç projenin hedef kitlesidir.

Projenin Amacı:

a) Türkiye’de bulunan ve doğa bilimleri alanlarında eğitim gören lisans öğrencilerinin, bilimsel eğitim amaçlı; Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık bölümleri kapsayan çalıştaylar, dersler, seminerler ve kamplar düzenleyerek “Geçmiş ile Geleceğe” bir köprü vazifesi görecek ve nitelikli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak,

b) Gençlerin analitik düşüncesine öncülük edecek olan pozitif bilimlerin gerçek hayat ile entegrasyonunu sağlamak.

c) Bireylerin eğitim hayatları boyunca çeşitli disiplinlerden aldıkları dersleri doğa şartlarında uygulayabilmeleri adına eğitimler ve fırsatlar vermek.

d) Bireylerin çalışma yaptıkları veya öğrenim gördükleri alanlarda sunum yaparak, bu faaliyet bağlamında tecrübe kazanmalarını sağlamak.

e) Bireyler tarafından yapılan çalışmalarla disiplinlerarası ortamın oluşmasına imkan sağlamak ve karşılıklı olarak bilgi akışının sağlanması.

f) Bireylerin öğrenim süreçleri boyunca gördükleri ve zaman içerisinde yeterliliklerini kaybettikleri temel bilgilerin analizini yapmak, elde edilen sonuçlar neticesinde bireylerin eksiklerini kapatmak.

e) Faaliyetin gerçekleştirildiği alanın işlevsellik kazanmasını sağlamak.

f) Proje kapsamında veriler oluşturmak, ileriki dönemde elde edilen veriler neticesinde kapsamlı yeni projeler oluşturmak.

 • Müfredata sığmayan bilimsel içerikli konuları işlemek, bazı konuların ayrıntılarına girebilmek, derinine inmek,
 • Öğrencilerin Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki değerli akademisyenlerden ders almalarına olanak sağlamak,
 • Gençlerin birbirleriyle tanışmalarına, araştırma gruplarının oluşmasına, işbirliğine olanak tanımak için.
 • Taşra-büyük şehir ve Doğu-Batı ayrımını en aza indirgemek,
 • Gençlerin önemli akademisyenlerle bir arada yaşamalarını, onların yaşam ve varoluş biçimini, hayata bakışını görebilmeleri ve gereken sonuçları çıkarabilmeleri,
 • Bilenin bilmeyene anlatabilmesi, anlatırken daha iyi öğrenebilmesi,
 • Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmek, geleceğin meslektaşları arasında dostlukların kurulması,
 • Bütün bir yazı ya da yazın bir bölümünü bir arada düşünerek geçirebilmek

amaçları çerçevesinde hareket edilmektedir.

Beklenen Sonuçlar: Yeni dünya ekosistemine ayak uyduran, nitelikli, düşünen ve üreten bir gençlik inşasına pozitif yönden katkı ile Türkiye’de bilimsel anlayışa yeni bir soluk olabilmek en önemli hedefler arasındadır. Bilim Köyü projesiyle, erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ve çözüm odaklı bireylere ortak çalışma alanı sunulacaktır. Yaşam Bilimleri alanında var olan veya olabilecek sorunların bilimsel cevabının arandığı; Sağlık, Mühendislik, Kimya, Fizik, Biyoloji gibi Doğal Bilim alanlarında yapılan ortak çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilgi havuzundan faydalanarak vizyoner bir kadronun oluşmasına ön ayaklık etme gayreti içerisindeyiz. 

Katılım Koşulları:

 • Yaşam Bilimleri ( Mühendislik, Tıp, Fizik, Kimya vb.) alanlarında eğtim gören lisans öğrencisi olmak.
 • Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
 • Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
 • Bilimsel çalışmalara karşı meraklı olmak.

Not: Güneysu Bilim Köyü/Kampı projesi sınırlı kontenjan ile katılımcılar başarı sırasına göre mülakat usulüyle seçilecektir. Başvuru formunda belirtilen soruların cevapları en önemli seçim kriteridir. Kampa ulaşım hariç konaklama, yemek ve geziler tamamen ücretsizdir.

Projenin Uygulanacağı Tesis:

Görseller