Abdulsamet ŞENTÜRK

Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü

0 YAZI
1996 Yozgat doğumludur. 2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Teoman Duralı danışmanlığında "Dilin Ontolojik Yanı; Öznel İndirgemeler ve Nesnel Dayatmalar Karşısında Anlamın Bükümü" konulu araştırmasını akademik mecrada sürdürmek için İbn Haldun Üniversitesi, İngilizce Felsefe bölümünde tam burslu lisansüstü programa başladı. Teoman Duralı'nın vefatı üzerine İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne geçiş yaptı. Hâlihazırda dil felsefesi, bilişsel psikoloji ve dil, din dilinin sınırları, zihin felsefesi ve dil, Tanrı anlayışlarının kültürel yanları, hermenötik, transhümanizm, optogenetik vb. konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda yazar Göç Araştırmaları Vakfı, Down Sendromlular Derneği, Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarında akademik farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenlemektedir. Bilim, teoloji ve etik alanın çalışmalarını sürdüren Paul Nedelisky'nin "Reality: A Shopper's Guide", sanat tarihçisi Arthur C. Danto'nun "Faith, Language, And Relıgıous Experıence A Dialogue", Dil bilimci Bahaa-eddin A. Hassan'ın "Frame Semantics in the Arabic Translation of Philosophical Terminology" vb. gibi pek çok makaleyi Türkçeye kazandırmakla birlikte hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca Yeniinsan Yayınevinde çevirmen ve Vefa Dergisinde editörlük yapmaktadır. İleri düzey Arapça, orta düzeyde de İngilizce ve Latince bilmektedir.

Yazıları

Gösterilecek bir içerik yok