İran ve Hint Kültürünün Kadim Birlikteliği

Özet

            Orta Doğu’nun incilerinden İran, tarih içerisinde Medler, Persler, Sasaniler ve muhtelif Müslüman devletlerinin hakimiyeti altına girerek siyasi, sosyal ve kültürel hareketliliğini her daim sürdürmüştür. Bu hareketliliğin kökenine indiğimizde, aryan olarak isimlendirilen ırkın içerisinde yekpare bir biçimde yaşayan Hint ve İran kavimlerinin güneye doğru yaptıkları göçler karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavmin, her ne kadar zaman içerisinde coğrafi, dinî ve kültürel olarak birbirlerinden ayrılsalar da, özellikle dil ve din noktasında yapılan karşılaştırmalarda ortak bir geçmişe sahip olduklarına dair izleri hâlen muhafaza ettikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, mezkûr karşılaştırmaların detaylarına inilmemiş, eldeki verilere/kaynaklara değinilerek kısa yoldan sonuca ulaşmak amacıyla bir taslak çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, İran, Hint, aryan ırkı, Medler, Persler, Zerdüştlük, dinler tarihi, Mircea Eliade.

Abstract

         Iran, one of the pearls of the Middle East, has maintained its political, social, and cultural dynamism throughout history by coming under the domination of various Muslim states and as well as the Medes, Persians, and Sassanids. When we trace the origins of this dynamism, we encounter migrations, from the north to the south of the region in which the Indian and Iranian peoples lived in a unified manner within the Aryan race. Although these two peoples have become geographically, religiously, and culturally separated from each other over time, traces of their common past are still observed, especially in terms of language and religion. In this study, the details of these comparisons have not been examined, and a draft has been drawn up to reach a conclusion quickly by referring to the available data/sources.

Keywords: Middle East, Iran, India, Aryan race, Medes, Persians, Zoroastrianism, history of religions, Mircea Eliade.

 

PDF İçin Tıklayınız

© | Telif Hakkı acikpencere.com’a aittir.

Hasan Hüseyin MAK
Hasan Hüseyin MAK
İlkokul ve ortaokul öğrenimini İzmir'de tamamladı. Lise eğitimine İzmir Namık Kemal Anadolu Lisesi'nde başlayıp, Denizli Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

İlgili Yazılar

Geri Bildirim Formu

    Adınız?

    Soyadınız?

    E-posta adresiniz?

    Yorumunuz?

    KVKK ve Gizlilik Politikası