Ana Sayfa Eleştirel Okuma Atölyesi

Eleştirel Okuma Atölyesi

apelestirelokuma

Eleştirel düşünce eğitimi, var olanı eleştirip öylece bırakmayı değil; bireye güçlü akıl yürütmenin sonucunda çözüm ve alternatif üretebilmeyi, farklı perspektifler kazandırmayı hedefler.

Proje Adı: Eleştirel Okuma Atölyesi

Projenin Amacı: Türkiye’de bulunan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitaben uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler teorileri, kamu yönetimi ilkeleri, sosyoloji kavramları, işletme terimleri, tarihi olgular gibi bilimsel yayınların ders kullanımından ayrı olarak farklı alanlardan öğrencilerin farklı bilimsel kitapları yeniden Ne? Nerede? Nasıl? Ne için? Neden? ve Hangi bağlamda? sorularıyla okunma sürecini geliştirerek metnin inşa sürecini anlamlandırıp yeni akademik metin yazımında öğrencilere yeni vizyonlar kazandırmak.

Projenin Hedefi: Öğrencilerin bilimsel araştırmanın temeli olan diyalektik süreci bilimsel kitaplar üzerinden inşa sürecini kolayca anlamasını sağlayıp, yeni akademik eser üretme, doğru bilimsel soruları sorarak araştırma yapmalarını kolaylaştırma ve sosyal bilimlerin birbirleriyle bağlamsal ve teorik olarak aralarında bağlantı kurulmasıyla farklı vizyonlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Farklı pencereler, farklı fikirler ile Eleştirel Okuma Atölyesi sizleri bekliyor!