Araştırma AlanlarıÇeviri: Wittgenstein'da...

Çeviri: Wittgenstein’da Dini ve Tarihsel ‘Zaman’ Anlatıları

Archana Barua V. Prabhu | Çev. Hatice Didar Tuncel – Abdulsamet Şentürk

Özet

Bu makalenin amacı, öncelikle Wittgenstein’ın perspektifine yerleşerek, dini temelde zaman kavramını anlamaktır. Dini anlatılarda, zamanın içerisinde gerçekleşen olaylar bulunur. Bütün dini söylevlerde, tarihsel zamanın bir parçası olan durumlara rastlarız. Bütün dinler, tarihte belirli bir zamana ait olan hikayeler, olaylar ve eylemler bütününden oluşmaktadır. Bu sebeple, dinsel zeminde ortaya konan birçok ifade zamana atıfta bulunarak kullanılır; geçmiş, şimdi ve gelecek zaman. Peki dini bir zeminde meydana gelen bu olaylar, tarihsel gerçeklerle ne kadar örtüşür veya doğrulanabilir? Kullanılan bu dini ifadelerin anlamı nedir? Dini anlatılarda geçen olaylar ne ifade ederler? Bu olayların dini inancı olan bir kişiye ilettiği mesaj ile inancı olmayan birine ilettiği aynı mıdır? Diğer bir deyişle, ‘zaman’ kavramı tarihsel ve dini anlatılarda nasıl bir işlev görür? ‘Zaman’, bu çerçevelerin ikisinde de aynı anlama mı gelir, yoksa farklı bir anlam mı ifade etmektedir? Eğer işaret ettiği anlam aynıysa, o halde, bir kişi kendi dini anlatılarında geçen hikayeleri/efsaneleri nasıl olur da tarihsel zaman fikri bağlamında anlamlandırabilir? Yok eğer değilse, ‘zaman’ kavramı farklı anlamlara işaret ediyorsa, bu durumun felsefi açıklaması nasıl yapılır? Bu makalede, Wittgenstein’ın perspektifi öncelik alınarak, yukarıda bahsi geçen sorular üzerinde durulacaktır.

Abstract

This paper shall aim at understanding the concept of time in a religious framework, primarily from the perspective of Wittgenstein. In religious narratives, we find events happening in time. In every religious discourse, we come across events, which are captured in historical time. And many religious utterances were performed with reference to time – past, present and future. How far are these events, which happened in a religious setting, matched or corroborated with historical facts? What is the significance of these utterances? What do these events convey to us? Does it convey the same meaning to a believer and nonbeliever? In other words, how does the concept of ‘time’ function in historical and religious narratives? Do ‘time’ signify the same in both these frameworks or is it different? These are the issues we will focus on in our paper, primarily from Wittgenstein’s perspective.

 

PDF İçin Tıklayınız

© | Telif Hakkı acikpencere.com’a aittir.

Abdulsamet ŞENTÜRK
Abdulsamet ŞENTÜRK
1996 Yozgat doğumludur. 2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Teoman Duralı danışmanlığında "Dilin Ontolojik Yanı; Öznel İndirgemeler ve Nesnel Dayatmalar Karşısında Anlamın Bükümü" konulu araştırmasını akademik mecrada sürdürmek için İbn Haldun Üniversitesi, İngilizce Felsefe bölümünde tam burslu lisansüstü programa başladı. Teoman Duralı'nın vefatı üzerine İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne geçiş yaptı. Hâlihazırda dil felsefesi, bilişsel psikoloji ve dil, din dilinin sınırları, zihin felsefesi ve dil, Tanrı anlayışlarının kültürel yanları, hermenötik, transhümanizm, optogenetik vb. konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda yazar Göç Araştırmaları Vakfı, Down Sendromlular Derneği, Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarında akademik farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenlemektedir. Bilim, teoloji ve etik alanın çalışmalarını sürdüren Paul Nedelisky'nin "Reality: A Shopper's Guide", sanat tarihçisi Arthur C. Danto'nun "Faith, Language, And Relıgıous Experıence A Dialogue", Dil bilimci Bahaa-eddin A. Hassan'ın "Frame Semantics in the Arabic Translation of Philosophical Terminology" vb. gibi pek çok makaleyi Türkçeye kazandırmakla birlikte hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca Yeniinsan Yayınevinde çevirmen ve Vefa Dergisinde editörlük yapmaktadır. İleri düzey Arapça, orta düzeyde de İngilizce ve Latince bilmektedir.

İlgili Yazılar

YORUM ALANI

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz