Hatice Didar TUNCEL

2 YAZI
2021 yılında, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü'ne başladı. Felsefe, psikoloji, ekonomi ve tarih alanlarında okumalar/araştırmalar yapmaktadır. İleri düzey İngilizce ve orta düzey Arapça bilmektedir.

Yazıları

İbn Haldun’un ve Emile Durkheim’ın Toplum Açıklamalarının Karşılaştırılması

Öz: Bu çalışmanın amacı, İbn Haldun’un Bedevi-Hadari toplum ayrımı ile Emile Durkheim’ın Organik ve Mekanik toplum tanımı başta olmak üzere iki düşünürün toplum üzerine...