Sağlık Bilimleri

Aromaterapinin Stres, Anksiyete ve Uykusuzluk Üzerine Etkisi

Özet Günlük hayatın neredeyse her alanında stres deneyimlenmektedir. Stresin devamlı olarak yaşanması anksiyeteye neden olup bireyin sosyal yaşantısını fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz olarak etkiler....

Türkiye’de Tıbbi Bitki Satışının Halk Sağlığı Açısından Güvenirliği

Özet İnsanlık tarihi boyunca sağlık açısından önemli yer tutan tıbbi bitkiler; şifa verici, iyileştirici ve hastalık önleyici özellikleri nedeniyle önem arz etmektedir ve günümüzde de...