Sağlık Bilimleri

Türkiye’de Tıbbi Bitki Satışının Halk Sağlığı Açısından Güvenirliği

Özet İnsanlık tarihi boyunca sağlık açısından önemli yer tutan tıbbi bitkiler; şifa verici, iyileştirici ve hastalık önleyici özellikleri nedeniyle önem arz etmektedir ve günümüzde de...