Psikoloji

Alzheimer Tipi Demans

Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler neticesinde bir çok hastalığın tedavisinin kolaylaşması, dünya nüfusunun giderek yaşlanmasına ve nörodejeneratif patolojilerin prevalansında artışa neden olmakta, bu durum ortaya...

The Origins of Attachment Theory

Attachment refers to the strong and permanent emotional bond between two individuals. It is mostly used to describe the relationship between a child and...

Duygusal İhmalin Yansımaları

İnsan; duygu, davranış, düşünce örüntüsünde varlığını devam ettiren bir canlıdır. İnsanlar bu örüntüyü karşılıklı bir şekilde birbirini besleyerek inşa etmektedir. Örüntüyü oluşturan olgulardan birinin...

İnsanlığın En Büyük Yarası: Çocuk İstismarı

"Bir Derleme Çalışması" Giriş Çocukluk dönemi insan yaşamının kırılmaya en açık olduğu ve hasarın en kalıcı olacağı dönemdir. Bu nedenle çocukluk döneminde yaşanan bir travma ömür...

Broca ve Wernicke Afazileri

İnsanoğlunun hayatını devam ettirmesi için gerekli olan en önemli becerilerden birisi kuşkusuz iletişimdir. İletişim; içerisinde mimikler, beden dili, işaret dili ve dili barındırır.Dil ise...

Analiz: Otizmde Gebelik Döneminin Rolü

Otizmin Bilinen Nedenleri Freudyen görüşün hâkim olduğu dönemlerde annenin hatalı tutumları sonucu bebeğin otizme yakalandığına inanılırken gözlemler çocukların gereksinimlerine sert, cezalandırıcı, tepkisiz gibi yanıtlar veren...

Plutchik’in Duygu Çemberinden Rap Müziğin İncelenmesi

Duygu ve Plutchik’in Duygu Sınıflandırması Duygu tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. Bunun sebebi duygunun biricik olmasındandır. Olaylar, yaşantılar, deneyimler karşısında insanların sahip olduğu duygular...

Travmalar İçinde Varoluş

Travma sonrası yaşantılarda “biz” olmak bizi nasıl etkiler? Travma kelimesi, Türk Dil Kurumunda ‘sarsıntı’ olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökeni ise Yunancadan gelen ‘sakatlık’ veya ‘yara’ kelimelerine...

Çocuklarda Depresyon

GİRİŞ Biyopsikososyal bir varlık olan insan, zaman zaman yaşamın zorlayıcı durumlarıyla başa çıkamaz ve bu zorlanmalara bazı tepkiler verir. Böyle zamanlarda kişilerde depresif belirtiler görülebilir...

Öz Şefkat ve Anne-Baba Tutumu

Kişilik ve benlik gelişiminin oldukça büyük bir kısmının şekillendiği çocukluk yıllarında anne-baba tutum ve davranışları öz şefkat düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Mead’e göre çocuk,...